אורחות חיים בחברה הקיבוצית

מתוך Wikibbutz
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

אורחות חיים בחברה הקיבוצית - אוסף תקנונים והנחיות של התנועה הקיבוצית, שגובשו בסוף שנות ה–50, ע"י ועדת החברה של הקבה"מ ופורסמו בראשית שנות ה–60. בספר הוגדרו היסודות האידיאולוגיים של הקבה"מ כמו: "תפקידו של הקבה"מ, ליכודו הרעיוני, פעולתו החינוכית לעיצוב השקפת עולמם של חבריו, המושתתים על עיקרי הציונות– הסוציאליסטית המהפכנית החלוצית... אחדות גורל היסטורית של העם היהודי... שיחרור האנושות משלטון הקפיטליזם... והתיישבות חקלאית בכל אזורי ארץ ישראל." הוגדרו גם היסודות המשקיים והחברתיים כמו: "ישובי הקבה"מ מושתתים על יסודות חברתיים ומשקיים הנובעים מתפקידיו ההסטוריים של הקיבוץ ומבטיחים את הגשמתם יום–יום... משק עצמי, עצמאי, של פועלים על קרקע הלאום, ללא ניצול עבודת הזולת... כוח–העבודה ואמצעי–הייצור ברשות העובד... הקמת ישובים קומוניסטיים, המושתתים על ביטול הקנין הפרטי, ארגון חיי הכלכלה, העבודה, החברה והחינוך על יסודות שוויון ושותפות בייצור ובצריכה... ישובים גדולים וגדלים." וכן, הצעות והנחיות לתקנונים בתחומים שונים של חיי הקיבוץ (עבודה, צריכה, חינוך, קליטה ועוד). התקנונים אושרו בישובי הקבה"מ עם שינויים והתאמות בכל ישוב וישוב. בבארי אושרו מרבית התקנונים, חלקם התקבלו בבארי לפני שפורסמו ע"י ו. החברה של הקבה"מ.